ระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ

ยินดีต้อนรับ

หากต้องการเข้าสู่ระบบ

ต้องการสมัครเข้าใช้งาน
ลำดับ การทักท้วง Statement เริ่มต้น Statement ปัจจุบัน
1 บริการฝากครรภ์ (ANC) (03/10/2565 - 17/10/2565) STM 6508_OP_02 STM 6509_OP_01
2 บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (03/10/2565 - 17/10/2565) STM 6508_OP_02 STM 6509_OP_01
3 บริการ THALASSEMIA (03/10/2565 - 17/10/2565) STM DMIS_2022_07 STM DMIS_2022_09
4 บริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ (DOWNSYNDROME) (06/10/2565 - 20/10/2565) STM DMIS_2022_07 STM DMIS_2022_09
5 บริการยุติการตั้งครรภ์ (ABORTION) (03/10/2565 - 17/10/2565) STM 6508_OP_02 STM 6509_OP_01
6 บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (03/10/2565 - 17/10/2565) STM 6508_OP_02 STM 6509_OP_01
7 บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ (03/10/2565 - 17/10/2565) STM 6508_OP_02 STM 6509_OP_01