ระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ

ยินดีต้อนรับ

หากต้องการเข้าสู่ระบบ

ต้องการสมัครเข้าใช้งาน
ลำดับ การแนบไฟล์เพื่อแก้ไข VA Statement เริ่มต้น Statement ปัจจุบัน
1 บริการฝากครรภ์ (ANC) - STM STM
2 บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก - STM STM
3 บริการ THALASSEMIA (08/01/2566 - 22/01/2566) STM DMIS_2022_12 STM DMIS_2022_12
4 บริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ (DOWNSYNDROME) (08/01/2566 - 22/01/2566) STM DMIS_2022_12 STM DMIS_2022_12
5 บริการยุติการตั้งครรภ์ (ABORTION) - STM STM
6 บริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ - STM STM
7 บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ - STM STM