ระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ

ยินดีต้อนรับ

หากต้องการเข้าสู่ระบบ

ต้องการสมัครเข้าใช้งาน
ลำดับ การทักท้วง Statement เริ่มต้น Statement ปัจจุบัน
1 การทักท้วง บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน STM OP6409 STM OP6507
2 การทักท้วง บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน STM IP6409 STM IP6506
3 การแนบเอกสารเพื่อแก้ไข VA กรณีคัดกรองและตรวจ LAB COVID-19 STM OP6409 STM OP6507
4 การแนบเอกสารเพื่อแก้ไข VA กรณีการรักษา COVID-19 สำหรับผู้ป่วยใน STM IP6408 STM IP6505
5 การทักท้วง บริการฝากครรภ์ (ANC) (21-30 ก.ย. 2565) STM OP6506-02 STM OP6508-01
6 การทักท้วง บริการคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก (21-30 ก.ย. 2565) STM OP6507-02 STM OP6508-01